Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe

PETE SEEGER IN LONDON -- KENÓ KENÓ

 

____________________________________________________________________________

    27       30     33     36     39     42     45     48     51     54  

 _________________________________________________________________________

 

1     28       31     34     37     40     43     46     49     52     55

___________________________________________________________________________

2     29     32     35     38     41     44     47     50     53     56

_________________________________________________________________________________

3     30     33     36     39     42     45     48      51     54    57

____________________________________________________________________________

4     31     34     37     40     43     46     49      52     55     58

____________________________________________________________________________

5     32     35     38     41     44     47     50      53     56    59

___________________________________________________________________________

6     33     36     39     42     45     48     51      54     57     60

___________________________________________________________________________

7     34     37     40     43     46     49     52      55     58     61

__________________________________________________________________________

8     35     38     41     44     47     50     53      56      59     62

__________________________________________________________________________

9     36     39     42     45     48     51     54      57      60     63

__________________________________________________________________________

10    37     40     43     46     49     52     55     58      61     64

__________________________________________________________________________

11     38     41     44     47     50     53     56     59      62      65 

__________________________________________________________________________

12     39     42     45     48     51     54     57     60      63      66 

_________________________________________________________________________

13     40     43     46     49      52     55     58     61     64      67

____________________________________________________________________________

14     41      44     47     50      53     56     59     62     65     68

__________________________________________________________________________

15     42      45     48      51     54     57     60     63     66     69

_________________________________________________________________________

16     43      46     49      52      55     58     61     64     67     70

___________________________________________________________________________

17     44      47     50      53      56     59     62     65     68      71

___________________________________________________________________________

18     45     48     51     54      57      60      63      66     69     72

 _________________________________________________________________

19     46     49     52     55     58      61      64      67      70     73

_________________________________________________________________________

20     47     50     53     56      59     62     65     68     71     74

________________________________________________________________________

21     48     51     54     57      60     63     66     69      72     75

__________________________________________________________________________

22     49     52     55     58      61      64     67     70     73     76

_________________________________________________________________________

23     50     53     56     59      62      65     68     71      74     77

__________________________________________________________________________

24     51     54     57     60      63     66      69     72     75     78     

__________________________________________________________________________

25     52     55     58     61      64     67      70      73     76     79

____________________________________________________________________________

26     53      56     59     62      65     68      71     74     77     80   

___________________________________________________________________________

27     54      57     60      63     66     69      72     75      78    

___________________________________________________________________________

 

 

A húzás naponta, 1 és 10 az eltalálható számok nyerhetők meg.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Nyerő párok a : 5 50 18 63 pár azaz 5,18,50,63.