Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Orbán és a fidess hívei

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Anna Harmathi

Mi a tökéletes államcsíny?


Orbán 2012.01.01-n létrehozta a bűntársaival a “Magyarország” nevű magánszerveztet. (jogfolytonosságot megszakító alkotmányos fordulat) ennek gyártottak egy jogi dokumentumot, aminek alaptörvény a neve. Ezt a közjogilag érvénytelen alaptörvényt Orbán 262 bűntársa szavazta meg! Akié az alkotmányozó hatalom azt megfosztották a hatalmától és alattvalóvá silányították.“Magyarország” nevű magán szervezetet az ENSZ jogilag nem ismerte el új állam vagy orszégként! Sem a Magyar nép nem szavazta meg! Ezt a magánszervezetet.Ezt a szervezetet tartja hatalomban az összes álellenzéki párt és politikus. Mivel ez a magánszervezett jogilag nem jött létre ezeért ez egy nem létező állam! Azok, akik Orbánt hatalomban tartják az által, hogy elfogadták és elismerték ezt a magánszervezetet és annak jogi dokumentumát, az alaptörvényt-részt vettek egy államcsínyben és a Magyar Köztársaság Alkotmány elleni puccsban! 2012.01.01-n az Orbáni alaptörvény elfogadásával „Magyarország” nevű magán szervezett kiiktatta magát a törvényes Magyar Államból, a Magyar Köztársaságból! „Magyarország” nem a TÖRVÉNYES MAGYAR ÁLLAM! 2014 óta ebben a magánszervezetben tartják az érvénytelen választásokat Az orbáni alaptörvény közjogilag érvénytelen minden ráépülő törvényi érvénytelen és semmis! Azok az álellenzéki képviselők és pártok, akiknek 2014 óta nincs, érvényes mandátumuk Felhasználják a Magyar népet arra, hogy részt vegyenek olyan választásokon, amelyek érvénytelenek és államcsínyre épül (Orbáni alaptörvény „Magyarország”) a képviselők ás, álellenzéki pártok tudatosan félrevesztik a magyar választókat, amikor választásokat tartanak. Egypártrendszer van! Ahol nem választás történik, hanem az állampártra való szavazás. Az álellenzéki pártok kellékei ennek az államcsínynek Orbán általuk építette ki a kizárólagos hatalmat (diktatúrát.) Így vonják bele a Magyar népet az államcsínybe. ahol akaratán kívül veszt részt. Mivel senki sem világosította népet fel a valós közjogi helyzetről. A Magyar választók a pártjukon keresztül Orbán Viktorra szavaznak és tartják ezáltal hatalomban! Ez a tökéletes államcsíny. ezért az álellenzéki pártok a néptől kisajtolt adókból fizet nekik javadalmazást! 2014 óta nincs ellenzék! Orbán Viktor nem a magyar állam miniszterelnöke, csak a saját magánállamáé, a “Magyarország Kormánya” nem a magyar kormány, és az “országgyűlés” nem a magyar országgyűlés!!.

__

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 

 

Save Our SoulsHungaria – Anno Domini 2017Két magyar katolikus NGO elemzése az Orbán-rezsimrőlRezüméMivel a maffiaállamnak nevezett Orbán-rezsim értelmezése mindeddig racionális talajon maradt, azértelmezések nem tudták megtalálni a rezsim kialakulásának és működésének okát. Ha viszont nemtudjuk megtalálni az okokat, nem is tudunk a rezsim ellen védekezni. Nehéz is a rezsimet értelmezni,mert épeszű módon, politikai fogalmakban gondolkodunk, ezért az eddigi értelmezések figyelmenkívül hagyták azt a lehetőséget, hogy a rezsim esetleg nem is épeszű. Az Orbán-rezsim sajáteszmerendszerrel rendelkezik, amelyet orbánizmusnak neveznek. Az orbánizmus azt állítja magáról,hogy a spirituális vezetője Orbán Viktor. Spirituális vezetője nem pártnak van, hanem szektának.Orbán Viktor inkább látszik szektavezérnek, mint politikusnak, s nem választói vannak, hanem ún.„hívői”. Sokan meglátták, hogy az orbánizmus valójában egy vallás. Következően az Orbán-rezsimeta vallástudomány fogalomrendszere segítségével kell leírni; a racionalitás világából át kell lépni azirracionalitás világába. Az Orbán-rezsim kereszténynek tűnő szavakat használ, a kereszténységrehivatkozik, s felületesen szemlélve olyan, mintha keresztény lenne. Politikai fogalommal mondva:mintha kereszténydemokrata lenne. Elég viszont egy Soros-plakátra ránézni, hogy azonnal tudjuk: azorbánizmus nem lehet keresztény. Fogalmilag is kizárt, hogy egy ember nevével fémjelzett „-izmus”keresztény legyen. Vagyis egy keresztény-látszatú vallásról van szó. Sokan érzékelték azt is, hogymintha a hívői számára Orbán Viktor nemcsak szektavezér, hanem Isten, istenember is lenne. Akereszténységgel párhuzamosan nagyon régóta létezik az a magát kereszténynek álcázó vallás –helyesebben álvallás –, amelyben egy élő ember ténylegesen Isten. Ez az álvallás a keresztényeretnek hermetikusgnoszticizmus, amely ab ovo hazug. Az üldöztetések miatt mindenkoron azálcázásra, a megtévesztésre, a hazugságra épült, s ezért a lételemévé vált a hazudozás. Orbán Viktornem „csak” a kapzsiság miatt veszi el a közvagyont, az uniós támogatásokat, s adományozza azok jórészét a maga által teremtett új uralkodó osztálynak, a gnosztikus elitnek és a támogatóinak. Aközvagyon elvételét ő maga és a hívői nem lopásnak fogják föl, ugyanis látásmódjuk szerint az egészország a gnózist elért, azaz megistenült istenkirály személyes tulajdona. A gnosztikus elit túl van amorál, az erkölcs, az empátia fogalmán. Meg sem érti, mit jelent a bűn, mi fáj embertársának, miértnem szabad lopni, hazudni, másokat megtéveszteni stb. A megistenült gnosztikus lelkiállapotát akereszténység elkárhozásnak mondja, az orvostudomány pedig okkult elmebajnak. A gnosztikusmegistenülés végeredménye a teljes elborulás, a megistenült gnosztikus szavai, tettei túl vannak anormalitás határán. Mivel a gnosztikus elitkaszthoz nemcsak Orbán Viktor tartozik, a gnosztikusvallási téboly tünetei többeknél is megmutatkoznak, sőt már a magyar országgyűlés is a gnosztikustéboly színterévé vált. Az orbánizmus lényege az állandó harc, a gyűlölet, a jókra és rosszakra valófelosztás. A rezsim nemcsak maffiaállam, hanem gyűlöletállam: egy gyűlöletvallásra épülő állam. Agnoszticizmus irányzatai közül egyetlenegy van, amelyik kimondottan gyűlöletvallás: amanicheizmus. Ez a mi esetünkben orbánizmussal kevert, ezért ezt a vallást fidesz-gnózisnaknevezzük. Fontos látnunk, hogy nem politikai gnoszticizmusról van szó, hanem igazi vallásról. Haismerjük ezt a vallást, meg tudjuk fejteni a rezsim szinte minden titkát, s körvonalazódik előttünk afidesz-gnózis jövőterve is.Tudjuk, hogy amit állítunk, képtelenségnek tűnik a XXI. században, Európa közepén.Bizonyításul az elemzés számos olyan szöveget idéz az Orbán-rezsim prominenseitől, mely szövegekaligha vitathatóan a keresztény eretnek hermetikus gnoszticizmus tanait tartalmazzák, s szinténaligha vitathatóan a gnosztikus vallási téboly jeleit mutatják. Az elemzés nagy terjedelme iselsősorban a kormányoldali szövegek, valamint a velük azonosságot mutató eredeti gnosztikusszövegek szó szerinti közléséből adódik. A tanulmány nemcsak az Orbán-rezsim ellenzékének szól,hanem Orbán Viktor ún. „hívői”-nek is: azzal a nem titkolt céllal, hogy visszasegítse őket a tévútról,amelyre terelték őket. De a mi erőfeszítésünk önmagában kevés. A gnoszticizmus már befertőzte amagyar társadalom viszonylag jelentősebb rétegét, beépült már szinte az élet minden területébe.Legfeljebb a kormány váltható le, de a fidesz-gnózis nem, s ha a rezsim háttértartalékakéntmegmarad, előbb-utóbb újrakezdődik az egész. Magyarországnak segítségre van szüksége, mert ezmagától nem fog megoldódni. Attól tartunk, ha a folyamatot nem sikerül leállítani, Magyarországelvész nemcsak a kereszténység, hanem Európa és a kultúrvilág számára is.Save Our Souls. Hungaria – Anno Domini 2017 / Rezümé 1/2
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________