Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Mire kell 100 ezer ember ?

Mire is kell a 100.000 ember…

 

Képtalálat a következőre: „mi vagyunk a többség tüntetés”

A Népszuverenitás mozgalom célja:

100.000 ember jogtudatos ,egységes, következetes ki állásával tudja a Rendszer váltást véghez vinni!
A TELJES MAGYAR NÉP SZÉLESKÖRŰ BEVONÁSÁVAL egy legalább ideiglenes minőségű Alkotmány születhessen, amit NÉP SZAVAZÁSSAL fogadunk el / mi a NÉP /

Ez HATÁLYON kívül helyezi az IDEIGLENES ALKOTMÁNYT és a NÉPI TÖRVÉNY CSOMAGOT is:valamint a Magyarország Alaptörvénye virtuális hatályát is meg szünteti!

Ezzel pedig a mindentől független SZABAD JOGFOLYTONOS MAGYAR ÁLLAM jön létre és csak a MAGYAR NÉP van benne.

Innentől SZABADOK vagyunk és a 100 év óta először a jogszerűen működő Magyar állam a NÉP saját akaratával irányíthat!

A NÉP dönti el hogy milyen politikai,gazdasági rendszer működjön és ki hogyan KÉPVISELJE a NÉPET milyen ALKOTMÁNYOS KERETEK között.

EZ a NÉPSZUVERENITÁS vagyis a MAGYAR NÉP ÖNRENDELKEZÉSE!!!!

A lényeg az hogy a 100.000 fő nem jogosult Alkotmányozni,egyet tehet az ideiglenes Alkotmány működését indítja be újra ami lehetőséget ad az elkövetők azonnali elfogására,de a törvényes rend akkor még nem áll helyre csak akkor ha fentebb leírtakat együtt végre hajtjuk!!!

 

Mari Balogh

 

 

 

Kinek volt joga alkotmányozni 2011-ben?

Képtalálat a következőre: „Kinek volt joga alkotmányozni 2011-ben?”

A „választott képviselő” fogalma nem azonos az „országgyűlési képviselő” fogalmával. A választott képviselők azok az egyéni jelöltek, akik legalább 1 szavazatot kaptak, vagyis élő emberektől kapták a felhatalmazást a képviseletükre, és annyi ember képét viselték (jelenítették meg), ahányan rájuk szavaztak. Ők 709-en voltak, és a népszuverenitással összefüggésben minden jogot birtokoltak.

Egy választott képviselő szavazata annyit ért, ahány embert képviselt.

Az országgyűlési képviselők azok, akiknek a választási törvény, egy szándékosan eltorzított algoritmus (számítási módszer) alkalmazásával kreált mandátumot, vagyis a felhatalmazásukat a jogtól kapták arra, hogy tagjai lehessenek az országgyűlésnek. Ők 386-an voltak. Ebben a minőségükben csak annyi jogkörrel bírtak, amit az Alkotmány kifejezetten megenged.

Magyar Köztársaság Alkotmánya, 2. § (2): 
„A Magyar Köztársaságban minden hatalom a népé, amely a népszuverenitást választott képviselői útján, valamint közvetlenül gyakorolja.”

Képtalálat a következőre: „Magyar Köztársaság Alkotmánya, 2. § (2)”

Tehát kétféleképpen lehetett volna alkotmányozni 2011-ben: a nép közvetlenül vagy a 4 659 904 embert (a nép 58%-át) képviselő 709 választott képviselő útján, a választott képviselők a szavazásra jogosultak (8 027 996 fő) több, mint a felét (legalább 4 013 953 embert) megjelenítő egybehangzó szavazatával. Ma már csak a népnek van joga alkotmányozni.

Mi van a bűvész kalapjában?

A bűvész már jó régen elrejtette a most elétek tárt igazságot a kalapja mélyére, és helyette újra és újra előhúzza azt a hazugságot, hogy az országgyűlés a népszuverenitást és a népet képviseli.

A Salamon bizottság és jó néhány alkotmánybíró azon kijelentése, hogy az országgyűlés alkotmányozó hatalom, mert a nép rajta keresztül gyakorolja a népszuverenitást szemen szedett hazugság, mert hazug módon behelyettesítik az élő emberek által megbízott élő embereket (választott képviselők), egy jogi fikcióval (országgyűlés) azért, hogy megtévesztéssel korlátlan hatalmat gyakorolhassanak a nép felett. 

Mi történt 2011. április 18-án?

Az állam felett álló alkotmányozó (konstituáló) hatalom, vagyis a nép és a választott képviselők (tehát élő emberek) helyett egy, az államon belüli, az Alkotmány által létrehozott (konstituált) hatalom, a választási törvény által létrehozott jogi fikció, vagyis az országgyűlés tagjai fogadtak el egy Alaptörvényt, amelyhez annyi joguk volt, mint bármelyikünknek ha összejövünk a kocsmában, vagyis semennyi.

Az Alaptörvény érvénytelenségről itt olvashattok:

https://alkotmanyos-ellenallas.hu/…/miert_van_alkotmanyos_v…