Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Mai Magyar Tragégia

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

„Zugügyvéd-állam” 2019-05-16 Szerző: admin Orbán Viktor bűnös az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatásában, a kizárólagos hatalom megszerzésében, befolyással való üzérkedés, hatalommal való visszaélés, korrupció, vesztegetés, lopás, hamis vád és más bűncselekmények elkövetésében. A szervezett bűnözői csoport elfoglalta az ország stratégiai pontjait, megbénította a jogrendet és az ország ellenálló képességét. Az Alkotmány és az alkotmányos rend megdöntése után megszűnt az Alkotmány által nyújtott legitimáció, Magyarországnak nincs legitim kormánya Benjámín Netanjáhú és Orbán Viktor Az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása 139. § (1) Aki olyan cselekményt követ el, amely közvetlenül arra irányul, hogy a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét erőszakkal vagy ezzel fenyegetve – különösen fegyveres erő igénybevételével – megváltoztassa, bűntettet követ el, és öt évtől tizenöt évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Aki az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatására irányuló előkészületet követ el, bűntett miatt öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (3) Nem büntethető az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása miatt, • akinek önkéntes elállása következtében a bűncselekmény folytatása elmarad, vagy • aki annak folytatását önként megakadályozza. Hazaárulás 144. § (1) Az a magyar állampolgár, aki abból a célból, hogy a Magyar Köztársaság • függetlenségét, • területi épségét vagy • alkotmányos rendjét sértse, külföldi kormánnyal vagy külföldi szervezettel kapcsolatot • vesz fel vagy • tart fenn, bűntettet követ el, és öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. (2) A büntetés tíz évtől tizenöt évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha a hazaárulást a) súlyos hátrányt okozva, b) állami szolgálat vagy hivatalos megbízatás felhasználásával, c) háború idején, d) külföldi fegyveres erőnek behívásával vagy igénybevételével követik el. (3) Aki hazaárulásra irányuló előkészületet követ el, bűntett miatt egy évtől öt évig, háború idején két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Hűtlenség: § Az a magyar állampolgár, aki állami szolgálatával vagy hivatalos megbízatásával visszaélve külföldi kormánnyal vagy külföldi szervezettel kapcsolatot vesz fel vagy tart fenn, és ezzel a Magyar Köztársaság a) függetlenségét, b) területi épségét vagy c) alkotmányos rendjét veszélyezteti, bűntettet követ el, és • két évtől nyolc évig, • háború idején öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. -állami szolgálatával visszaélve (nem annak felhasználásával!) követi el a bcs-t -nem az a cél, hogy a MK-t sértse, hanem egy veszélyhelyzet létrejötte – materiális bcs, kell a veszélyhelyzet létrejötte Az ellenség támogatása 146. § (1) Aki háború idején a Magyar Köztársaság katonai erejének gyengítése céljából az ellenséggel érintkezésbe bocsátkozik, annak segítséget nyújt vagy a saját, illetőleg a szövetséges fegyveres erőnek hátrányt okoz, bűntettet követ el, és tíz évtől tizenöt évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztéssel büntetendő. (2) Aki az ellenség támogatására irányuló előkészületet követ el, bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. „Sajátos módon az államcsíny sikere kontra produktívnak bizonyult, s ez komoly tanulság minden esetre, amikor egy már megszilárdult, bár esetünkben kevés hagyománnyal bíró liberális demokráciát akarnak visszavezetni az autokráciába. A kontroll ugyanis nemcsak akadály, hanem információ arról, hogy mi az, ami megtehető, és mi az, ami nem. Nemcsak az alkotmányos kontrollokra gondolok, hanem a szakapparátusokra, a köztisztviselői és közalkalmazotti karra, amelyeknek megfélemlítése, elbocsátással való fenyegetése, illetve a velük szemben érvényesített politikai lojalitásigény az objektív visszajelzés elmaradásával jár. Ebből következik a törvénykezés és szabályozás voluntarista fejvesztettségének, végiggondolatlanságának megalapozott benyomása, amely – Radó Péter oktatáskutató kitűnő kifejezésével – implementációs katasztrófák sorozatával fenyeget (vagy – ki tudja? – biztat). Nem véletlen, hogy oktatási szakember beszélt erről, hiszen a rövid időt igénybe vevő hatalom-megragadással szemben a hosszú távú építkezés fiaskója ezen a területen mutatkozott meg a legnyilvánvalóbban. Az oktatásügy szoros kapcsolatban áll a jövőképpel, de a magyar oktatás reformjában csak rövid távú célokat lehet fölismerni (forráskivonás), távlatilag pedig csak a hatalommegtartás és koncentráció céljait (kritikai potenciál nélküli szolgák nevelése). A kormányzás irracionalitása ugyanis összefügg az ideológiai koherencia zavarral is. A kormányzó pártnak a szó még ama nagyon laza értelmében sincs semmilyen ideológiája, amilyenben a modern pártoknak lenni szokott. Ez összefügg történetével is, hiszen közismert, hogy egy markáns arcélű antinacionalista, antiklerikális liberális párt vezetői döntöttek úgy egy történelmi pillanatban, hogy a politikai üresedést kihasználva konzervatív színekben próbálkoznak, de miközben ennek kereteit igyekeztek kitölteni, s tanulták annak nyelvét, szavazatmaximálási célból a radikális szélsőjobb elől sem zárkóztak el. Nyitottnak mutatkoztak továbbá mindenfajta nacionalizmus és klerikalizmus irányában, nem mulasztották el megpendíteni a horthysta és kádárista nosztalgia húrjait, valamint a jobb- és baloldali szociális demagógia eszköztárát is kimerítették. Szövetségesük, a kimutathatatlan támogatottságú és pusztán kormányzástechnikai okokból létrehozott pszeudo-párt, a Kereszténydemokrata Néppárt reakcionárius politikai katolicizmusa egyetlen színfolt ebben a zavaros keverékben, s látható, hogy az ideológiai illetékességébe tartozó ügyekben is (abortusz, vallástörvény) hallgass a neve. A kormány kettős beszédébe az úgynevezett európai értékek, azaz a liberális demokrácia értékei is beleférnek a szavak szintjén, hiába pusztította el azokat. Médiatörvénye nemzetközi vitájában híressé vált a mentalis reservatáknak az a sorozata, amellyel kimutatta a törvény egyes elemeit más-más európai országok szabályozásában is, s ilyen módon a magáét is salaktalanul „európaiként” méltatta. (Ezen az alapon a szekularizációt is visszavonhatná, és bevezethetné az államegyházat, hiszen az formálisan-tradicionálisan fennmaradt Angliában, Norvégiában, Dániában, Finnországban és Izlandon.) Az ellenkező oldalon viszont a nemzeti szabadságharc gondolati figuráját alkalmazza, ellenünk irányuló összeurópai (és amerikai) összeesküvés-elméletet konstruál, s nem átallja a legbaljósabb – egy híres nyilas lap címében is helyet kapó – magyar érzületi hagyományt mozgósítani: „egyedül vagyunk”. Meglebegteti továbbá alkalmilag a keleti opció – bármit jelentsen is ez – előnyeit a nyugatival szemben, s nemcsak a zsurnaliszta-ideológus szintjén (aki a gazdaságilag sikeres, autoriter kormányzású Szingapúr példáját ajánlotta), hanem egyes miniszterelnöki beszédekben is. A Fidesz Magyar Polgári Párt azzal az ígérettel nyerte meg a választásokat, s ezzel szerezte meg a proteszt-szavazatok százezreit, hogy véget vet a rossz kormányzásnak. Ideológiája azóta is kimerül abban, hogy ujjal mutogat a korábbi kormányzásra. Saját nehézségeit, rossz kormányzását ebből – továbbá a világválságból – eredezteti. A demokrácia fogalmának – mint a fentiekben láttuk – tűrhetetlen redukálásával egyetlen választási eredményre megvalósítják a semmilyen szellemi tartalmat nem hordozó, csak a leplezetlen hatalomvágyat kifejező, elhíresült pártvezéri kijelentést: „egyszer kell győznünk, de akkor nagyon”. „ Radnóti Sándor Share Pin Tweet +1

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Az EU választások után kiderült az, hogy mi a népszerűség biztos oka HIRDETÉS Fabók Bálint Fabók Bálint 2019. május 27. 06:44• Adat, Közélet A Fidesz totálisan letarolta a legszegényebb településeket, átlagosan 94 százalékot szerzett Vihar által megrongált ház Tornanádaskán. Fotó: Vajda János/MTI A legszegényebb magyar településeken lényegében totálissá vált a Fidesz-KDNP fölénye a vasárnapi szavazás alapján. Húsz emberből mindössze egy nem szavazott a kormánypártokra, és ez még a tavalyi parlamenti választáshoz képest is számottevő változás. HIRDETÉS A tavalyi választás után több cikkben is feldolgoztuk, hogy a Fidesz a szegényebb falvak szavazói között a leginkább támogatott. A tíz legszegényebb magyar falu alapján egy év alatt ez a trend tovább erősödött. Most a legkevésbé fideszes faluban is több mint 85 százalékot kapott a kormánypárt, tavaly ez a tíz település átlagának felelt meg. Kapcsolódó cikkHavi néhány ezer forinttal több jövedelem is tömegeket tántoríthat el a FidesztőlAzokban a járásokban, ahol kisebb az átlagjövedelem, jellemzően többen szavaztak a Fidesz-KDNP listájára. A húsz legszegényebb járásban átlagosan 58 százalékkal tarolt a kormánypárt, a leggazdagabbakban csak 42 százalékot szerzett. Ezúttal a KSH adatai alapján néztem meg, hogy az egy állandó lakosra jutó személyi jövedelemadó-alap alapján melyek a legszegényebb települések Magyarországon. Közülük hat Borsodban, a szlovák határ közelében van, három Baranyában, egy pedig Somogyban, éppen a legszegényebb Pálmajor. Pálmajorban mind a 73 szavazó a Fideszre szavazott, mellette Piskón és Csenyétén is 100 százalékot szerzett a Fidesz. Csenyéte azért is érdekes, mert 2014-ben még a legbaloldalibb település volt, a szinte kizárólag romákból álló lakosság 83 százaléka szavazott az MSZP-re (baloldaliságáról egy 2009-es videó). A tíz legszegényebb településen a részvétel egy százalékkal maradt el az országos átlagtól, és átlagosan a lakosság 93,5 százaléka szavazott a Fideszre. Csak azokat a településeket vettem figyelembe, ahol legalább kétszáz ember él. A legszegényebb települések szavazási adatai (az egy állandó lakosra jutó személyi jövedelemadó-alap alapján, a legszegényebb az elején). Település Lakosság Részvétel 2018 Fidesz-arány 2018 Részvétel 2019 Fidesz-arány 2019 Pálmajor 370 64,1% 95,8% 33,8% 100% Fáj 457 82,5% 98,6% 46,4% 96,8% Tornanádaska 759 71,0% 89,7% 65,6% 97,2% Csenyéte 530 47,7% 78,7% 22,3% 100% Felsőregmec 364 54,4% 84,9% 29,4% 94,6% Pusztaradvány 228 69,2% 75,2% 28,8% 87,8% Lúzsok 239 53,2% 63,9% 26,3% 85,7% Piskó 263 76,0% 95,0% 61,6% 100% Lak 681 76,4% 77,6% 54,7% 86,3% Siklósnagyfalu 466 50,2% 87,3% 25,8% 86,3% ÁTLAG 65,6% 85,9% 42,3% 93,5% A tavalyi választás előtt és után több beszámoló is készült ezekről a településekről, amelyekről nagyjából az jött le, hogy az ott élők hiába élnek nyomorúságos körülmények között, a bevándorlóktól való félelem mindent felülír. A 444 vasárnapi videója is ezt képzetet erősíti. A jellemzően tévén keresztül tájékozódó megkérdezettek a legtöbb esetben nem is tudtak megnevezni más pártot a Fideszen kívül. Ahogy tavaly írtuk, a bevándorlóktól való félelem mellett egy másik érve is lehet a legszegényebb települések lakóinak a Fidesz mellett, ez pedig a közmunka. Ezekben a falvakban nem működik gazdaság, jellemzően nincsenek munkahelyek, ezért a mélyszegénységben élők döntő része az állami juttatásoktól függ régóta. Kapcsolódó cikkAhol a szegényeknek kiosztott ruhákkal fűtenekA Sajó völgyében európai szinten is kimagasló a légszennyezés. A mélyszegénységben élők hulladékkal, ruhákkal vagy az erre már száz éve sem javasolt lignittel fűtve próbálnak túlélni. Korábban ezek passzív segélyek voltak, amiket a Fidesz elvett, viszont helyette bevezette a közmunkát, amin keresztül a korábbi segélyek dupláját adják a rászorulóknak. A közmunka-programok 2011-ben indultak el és 2016-ban futottak csúcsra, abban az évben legalább 250 ezer embernek jelentettek biztos jövedelemforrást. Ezzel együtt azért is lehet meglepő a legszegényebb települések ilyen szintű kiállása a Fidesz mellett, mert a párt kormányzása alatt a legszegényebb jövedelmi tized járt a legrosszabbul. A többi jövedelmi osztállyal ellentétben a társadalom legszegényebb tíz százalékának ugyanott van a jövedelmi szintje, mint 2010-ben. A kormány ráadásul teljesen átalakította a szociális ellátórendszert, aminek következtében sokkal többen elestek korábbi rendszeres állami juttatásuktól, mint ahány közmunkás van. Kapcsolódó cikkA legszegényebb magyarok között több mint 80 százalékot szerzett a FideszA migránsoktól való félelem még MSZP által uralt falvakat is teljesen átfordította a Fideszhez.

__________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________