Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Fidesz-gnózis

Ha bele akartok szólni a sorsotok irányításába… 2019-01-02 Szerző: admin Akkor segítsetek abban, hogy a jogállam helyre álljon. Mert Orbán Magyarországában erre halvány remény nincs. Mindenkiben jó lenne, ha tudatosulna az, hogy Orbán alaptörvénye Orbánt védi. De az alkotmány, ami még ma is a hatályos jogszabály az a népet védi, ezért kell az alkotmányos rendet helyre álli tani. Mert az Orbáni törvények arra épültek alkotmányellenesen, hogy a népet mimnél jobban kiszolgáltatottá tegyék, rabszolgákká tegyék a népet a saját hazájukban. Ennek kell véget vetni. Az, ami erre az Orbáni alaptörvényre épült mind semmis mind érvénytelen! Nincs se kormány se miniszterelnök se ellenzék! Alkotmányos válság van! Helyre kell állítani a jogfolytonosságot. Csak egy így van mód arra, hogy ezt a gennyedző sebet a nép eltörölje. Ha azt gondoljátok, hogy ezen egy kormányváltás segít, az téved! Nem elég már ez csak folytatná, aki átveszi Orbántól a “kormányrudat” És merre hogyan mi alapján kormányozna? Rendszerváltás kell. A népnek pedig szembe kell nézni azzal, hogy le, kell számolni a harmincévnyi hazugsággal. Mert itt nem történt 1989-rendszerváltás. Itt módszerváltás történt átmentették magukat a hatalomba és kirabolták kifosztották az országot. Véget kell ennek vetni. A népnek kell alkotmányoznia és megalkotnia a saját alkotmányát. Ami alapján egy jogállamban élhet tovább ez az agyonnyúzott nép. Nem lehet, egy homokos talajra házat építeni előbb a ház alapját kell megalapozni ahhoz, hogy a ház stabilan, álljon. Ehhez kell a nép a jogtudatos nép. Aki nem engedi magát félre vezetni, hanem együtt dönteni el merre és milyen irányba haladjon tovább.

 

 

 

_____________________________________________________________________________

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Save Our SoulsHungaria – Anno Domini 2017Két magyar katolikus NGO elemzése az Orbán-rezsimrőlRezüméMivel a maffiaállamnak nevezett Orbán-rezsim értelmezése mindeddig racionális talajon maradt, azértelmezések nem tudták megtalálni a rezsim kialakulásának és működésének okát. Ha viszont nemtudjuk megtalálni az okokat, nem is tudunk a rezsim ellen védekezni. Nehéz is a rezsimet értelmezni,mert épeszű módon, politikai fogalmakban gondolkodunk, ezért az eddigi értelmezések figyelmenkívül hagyták azt a lehetőséget, hogy a rezsim esetleg nem is épeszű. Az Orbán-rezsim sajáteszmerendszerrel rendelkezik, amelyet orbánizmusnak neveznek. Az orbánizmus azt állítja magáról,hogy a spirituális vezetője Orbán Viktor. Spirituális vezetője nem pártnak van, hanem szektának.Orbán Viktor inkább látszik szektavezérnek, mint politikusnak, s nem választói vannak, hanem ún.„hívői”. Sokan meglátták, hogy az orbánizmus valójában egy vallás. Következően az Orbán-rezsimeta vallástudomány fogalomrendszere segítségével kell leírni; a racionalitás világából át kell lépni azirracionalitás világába. Az Orbán-rezsim kereszténynek tűnő szavakat használ, a kereszténységrehivatkozik, s felületesen szemlélve olyan, mintha keresztény lenne. Politikai fogalommal mondva:mintha kereszténydemokrata lenne. Elég viszont egy Soros-plakátra ránézni, hogy azonnal tudjuk: azorbánizmus nem lehet keresztény. Fogalmilag is kizárt, hogy egy ember nevével fémjelzett „-izmus”keresztény legyen. Vagyis egy keresztény-látszatú vallásról van szó. Sokan érzékelték azt is, hogymintha a hívői számára Orbán Viktor nemcsak szektavezér, hanem Isten, istenember is lenne. Akereszténységgel párhuzamosan nagyon régóta létezik az a magát kereszténynek álcázó vallás –helyesebben álvallás –, amelyben egy élő ember ténylegesen Isten. Ez az álvallás a keresztényeretnek hermetikusgnoszticizmus, amely ab ovo hazug. Az üldöztetések miatt mindenkoron azálcázásra, a megtévesztésre, a hazugságra épült, s ezért a lételemévé vált a hazudozás. Orbán Viktornem „csak” a kapzsiság miatt veszi el a közvagyont, az uniós támogatásokat, s adományozza azok jórészét a maga által teremtett új uralkodó osztálynak, a gnosztikus elitnek és a támogatóinak. Aközvagyon elvételét ő maga és a hívői nem lopásnak fogják föl, ugyanis látásmódjuk szerint az egészország a gnózist elért, azaz megistenült istenkirály személyes tulajdona. A gnosztikus elit túl van amorál, az erkölcs, az empátia fogalmán. Meg sem érti, mit jelent a bűn, mi fáj embertársának, miértnem szabad lopni, hazudni, másokat megtéveszteni stb. A megistenült gnosztikus lelkiállapotát akereszténység elkárhozásnak mondja, az orvostudomány pedig okkult elmebajnak. A gnosztikusmegistenülés végeredménye a teljes elborulás, a megistenült gnosztikus szavai, tettei túl vannak anormalitás határán. Mivel a gnosztikus elitkaszthoz nemcsak Orbán Viktor tartozik, a gnosztikusvallási téboly tünetei többeknél is megmutatkoznak, sőt már a magyar országgyűlés is a gnosztikustéboly színterévé vált. Az orbánizmus lényege az állandó harc, a gyűlölet, a jókra és rosszakra valófelosztás. A rezsim nemcsak maffiaállam, hanem gyűlöletállam: egy gyűlöletvallásra épülő állam. Agnoszticizmus irányzatai közül egyetlenegy van, amelyik kimondottan gyűlöletvallás: amanicheizmus. Ez a mi esetünkben orbánizmussal kevert, ezért ezt a vallást fidesz-gnózisnaknevezzük. Fontos látnunk, hogy nem politikai gnoszticizmusról van szó, hanem igazi vallásról. Haismerjük ezt a vallást, meg tudjuk fejteni a rezsim szinte minden titkát, s körvonalazódik előttünk afidesz-gnózis jövőterve is.Tudjuk, hogy amit állítunk, képtelenségnek tűnik a XXI. században, Európa közepén.Bizonyításul az elemzés számos olyan szöveget idéz az Orbán-rezsim prominenseitől, mely szövegekaligha vitathatóan a keresztény eretnek hermetikus gnoszticizmus tanait tartalmazzák, s szinténaligha vitathatóan a gnosztikus vallási téboly jeleit mutatják. Az elemzés nagy terjedelme iselsősorban a kormányoldali szövegek, valamint a velük azonosságot mutató eredeti gnosztikusszövegek szó szerinti közléséből adódik. A tanulmány nemcsak az Orbán-rezsim ellenzékének szól,hanem Orbán Viktor ún. „hívői”-nek is: azzal a nem titkolt céllal, hogy visszasegítse őket a tévútról,amelyre terelték őket. De a mi erőfeszítésünk önmagában kevés. A gnoszticizmus már befertőzte amagyar társadalom viszonylag jelentősebb rétegét, beépült már szinte az élet minden területébe.Legfeljebb a kormány váltható le, de a fidesz-gnózis nem, s ha a rezsim háttértartalékakéntmegmarad, előbb-utóbb újrakezdődik az egész. Magyarországnak segítségre van szüksége, mert ezmagától nem fog megoldódni. Attól tartunk, ha a folyamatot nem sikerül leállítani, Magyarországelvész nemcsak a kereszténység, hanem Európa és a kultúrvilág számára is.Save Our Souls. Hungaria – Anno Domini 2017 / Rezümé 1/2
Orbán nem azt mondta, hogy benne van az Isten Igéje, az Isten “DNS”-e, hanem azt mondta, hogy “én vagyok ez a DNS”. Ez egyértelmű állítás, hogy magát nevezi az Igének, a Krisztusnak, és végső soron Istennek. A Bibliában Isten mondja magáról azt, hogy “én vagyok”. Azt mondja magáról, hogy “Vagyok, aki vagyok”. Mózesnek mondja, hogy ha kérdezik, ki küldött, mondd azt, hogy a “Vagyok” küldött. Jézus Krisztus ezt fejtette ki számos alkalommal, amikor azt mondta, hogy “én vagyok: az út, az igazság és az élet”. “Én vagyok a világ világossága.” “Én vagyok a szőlőtő”, a jó pásztor, “én vagyok a feltámadás és az élet”, stb.. Orbán ezeket állítja magáról, amikor azt mondja magáról, hogy “én vagyok” a kereszténység “DNS-e”, az Isten Igéje.

Orbán ezzel Istenné tette magát. Ő a Mag. Ez az antikrisztus szelleme. A Biblia szerint Orbán nemcsak nem keresztény, hanem egyenesen egy antikrisztus, aki tagadja, hogy Jézus a megtestesült Krisztus, az Isten Igéje, aki testté lett. Magát helyezi Jézus helyébe. Istennek képzeli magát, és egy vallást hozott létre: a valótlan és hamis kereszténységet, amelynek ő maga az istene. Nagyon érdekes, hogy Orbán a katolikus egyház fejével, a pápával szemben is Krisztust játszik, és a pápa fölé helyezi magát. Jegyezzük meg, hogy a római katolikus pápa nem az egyetemes Egyház feje, mert annak Jézus Krisztus a Feje. De a katolikus egyháznak hosszú évszázadok óta egy keresztény pápája van, aki krisztusi elveket vall, szemben Orbánnal, aki a bevándorlók, a “jövevények” ügyében Krisztussal ellenkező álláspontot képvisel.

Orbán azt mondta a pápáról, hogy “Ez valóban kellemetlen. Olyannyira, hogy a pápának el kellene látogatnia Budapestre. De többször vettem a zarándokbotomat, hogy újságírók vagy bárki más nélkül elmenjek a katolikusokhoz, és elmagyarázzam nekik az álláspontomat.” Vagyis Orbán, a “Krisztus”, a “Mag”, a “DNS”, megalázta magát, és elment a katolikusokhoz, de nem használt, ezért a pápának kellene Budapestre jönnie hozzá, aki az Isten és a kereszténység “DNS”-e, hogy meghallgassa őt és elmagyarázza neki a bevándorlásról szóló “igazságot”. Ami mellesleg tökéletesen ellentéte a Biblia álláspontjának és Jézus Krisztus tanításának. Orbán tehát nemcsak a tagadása miatt antikrisztus, hanem a kereszténységgel kapcsolatos minden állásfoglalása is antikrisztusi.

Magyarország krisztusi tulajdonságokat felmutató lelkészével, Iványi Gáborral kapcsolatban is nyilatkozott Orbán, ami nagyon érdekes. Köztudott, hogy Orbán törvénytelenül megfosztotta Iványi Gábort és az egyházát az egyházi státuszától és az azzal járó kedvezményektől. Orbán ezt mondja Iványi Gáborról: “Jól ismerem Iványit, két gyerekemet is ő keresztelte meg. De volt a parlamentnek egy döntése, amely miatt lefasisztázott. Ezt nem tudom megbocsátani neki.” Orbán, a kereszténység “DNS”-e, nem tud megbocsátani. Ez elég árulkodó. De még ennél is érdekesebb, hogy Orbán az “Isten Igéjének”, a “DNS”-nek nevezte magát, ezzel szemben a keresztény értékeket hordozó Iványi Gábor “fasisztának” hívta őt. Minden jel szerint Iványi Gábor eltalálta Orbán lényegét, megragadta Orbán “DNS”-ét. Eszerint Orbán nem a kereszténység, hanem az európai fasizmus DNS-ét hordozza, ő maga a fasizmus DNS-e.

Ezt alátámasztja az egész NER, az antiszemita kampányok, az európai fasisztákkal való együttműködés, ahogy Orbán fertőz, ahogy továbbadja a maga DNS-ében levő fasizmust. De az is, hogy mit mondott ebben a beszélgetésben Horthy Miklósról, a csaknem félmillió magyar zsidót haláltáborba küldő antiszemitáról, akinek kultuszát építi: “Én lennék az első, aki dicséri Horthy kormányzót? Része a magyar történelemnek. Nem ő szabadított meg minket Kun Bélától?” Ez a fasiszták antikommunista antiszemitizmusa, amelyet jól egészít ki a liberalizmusellenesség, mint antiszemitizmus, Orbán illiberális (antiliberális) rendszerében. Minden együtt van, ami a fasizmus és a nácizmus lényege, szubsztanciája és DNS-e. Orbán hamis küldetéstudatban él, az örödg becsapta, és azt képzeli, hogy ő a kereszténység. Ebből látszik, hogy az antiliberalizmus az mindig antiszemitizmus és antikrisztusi, keresztényellenesség is.

Orbán ezt mondta az illiberalizmusról: “A liberalizmus szülte a politikai korrektséget. Vagyis a totalitarizmus egy formáját, így ez a demokrácia ellentéte. Ezért gondolom azt, hogy az illiberalizmus helyreállítja az igazi szabadságot, az igazi demokráciát.” A politikai korrektség azért “totalitarizmus”, mert nem engedi a faji, vallási kisebbségekkel szembeni megkülönböztetést, diszkriminációt, a származás, a bőrszín alapján való megbélyegzést. Ezt nevezi Orbán a “demokrácia ellentétének”, ennek elvetése jelenti az igazi szabadságot, az igazi demokráciát. A fajgyűlölet útjában álló akadályok elhárítása az igazi szabadság, az igazi demokrácia.

Ez fasiszta és náci hitvallás. Ebből felismerhető, hogy Orbán minek a DNS-e. Ez a DNS, aki ő maga, a fasiszta államot és a hitlerizmust örökíti tovább Európában.


 


 


 

 

 

 

 

 

 

  Kérjük, aki csak tudja, ossza meg a Facebookon is! Mi már nem tehetjük meg, a rezsim által megvett Facebook megint letiltott bennünket (mindegyik társunkat). Egészen december 22. napjáig – s akkor már késő lehet! A cikk megosztását külön tiltja, sőt láthatatlanná tette az oldalainkon (mert “közösségi alapelveket sért”). A cikk (egyelőre) megosztható közvetlenül a blogról, a bejegyzés alján; a linkje: https://fideszgnosis.wordpress.com/2018/12/14/finita-la-commedia/.                         Az írásunk célja: felhívni a keresztények és az ún. nemzeti oldalon állók figyelmét arra, hogy az Orbán-rezsim megint a kereszténységre, a nemzetre hivatkozva hazudozik, s megkísérli összeugrasztani a keresztényeket a nem-keresztényekkel, a nemzeti oldalt és a jobboldal egészét a baloldallal, a liberálisokkal. Ne dőljünk be neki, ne hagyjuk! A másik cél ennél is fontosabb: felhívni mindenki figyelmét arra, hogy a veszett kutya harapni készül, legyünk nagyon óvatosak!