Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


ÁLTALÁNOS ISKOLÁIM

 

A Kádár-korban élni maga volt a boldogság. A magyar társadalom nagyobbik hányada gondolkodik így még ma is!! Kádár Jánosnak mindenhol örültek .. A biztonságérzet az egyik legfontosabb erénye volt az előző rendszernek, még akkor is, ha utóbb kiderült, hogy hamis volt A Kádár korszakot nem lehet összehasonlítani a mai romlott és igazságtalan világgal. A társadalmi egyenlőtlenségek egyre szélsőségesebb, és drasztikusabb méreteket öltenek, sajnos a folyamat gyorsul, és terjed a világ többi országára ami egyértelmű hogy összeomlást fog eredményezni. A kapitalizmus eszmerendszere az egyik legkártékonyabb dolog az emberiség számára. . Az emberek eltávolodtak egymástól kizárólag saját magukkal törődnek jó esetben még talán a közvetlen családjukkal és ennyi. Ez itt a felső 10.000 akik irányítanak, és mi átlag halandók semmit nem tehetünk, jaj igen,,,, elmehetünk szavazni rájuk!!!

 

Sashalom, Thököly utcai iskola
Az iskola története Iskolánk jogelődjét 1923-ban alapították. A hajléktalanokat és ínségeseket felkaroló állami lakótelepnek mondott barakktáborban építették fel, a jelenlegi Lándzsa utcai lakótelep területén. Megalakulása után 3 évig ott működött. Fenntartásához sok kitartás kellett, mivel az anyaközség évekig nem vett róla tudomást. A tanulók létszáma mégis lassan, de fokozatosan emelkedett. 1923-ban 54, 1924-ben 94 tanulója volt az iskolának. 1930-ban az iskola a községbe Sashalomra, a Sasvár utcába költözött. Amikor a község végre elismerte és segélyt szavazott meg az iskolának – amely ezért tandíjkedvezményt adhatott a tanulóknak –, a létszám feltűnően emelkedni kezdett: 1930-ban 129, 1931-ben 146 és l932-ben 156 fő volt. 1930-ban Dr. Hanauer Á. István megyéspüspök az iskolát Maria Immaculata (Szeplőtelenül Fogantatott Szűz Mária) oltalma alá helyezte. Ekkor lett a neve: Maria Immaculata Római Katolikus Polgári Leányiskola. A Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium bérbe adta nekik az egykori elemi iskola épületét, ott folyt tovább a tanítás. Ekkor az igazgatónőn kívül 4 főből állt a tantestület. A felszabadulás után állami iskola lett belőle. A kezdeti időkben 4 tantermes iskolaként csak alsós osztályokat tanítottak. 1956-ban lett 7 tantermes. Itt továbbra is csak alsós osztályok voltak, a felsősök a Thököly utcai iskolába jártak 1957-ig. Később a Színjátszó utcai iskolát összevonták a Sasvár utcai iskolával. 1976-ban a két iskolában 12 tanterem, 1 tornaszoba, 1 úttörőszoba és 1 gyakorlati foglalkozás terem volt. 222 alsó tagozatos tanuló járt a két iskolába (délelőtt-délutáni váltásban) és 14 tanár tanított összesen. 1978-ban a környéken lévő többi kis iskolát is összevonták, a Gelléri Andor utcait és a Thököly utcait is. Bár az iskolák nem voltak túl messze egymástól, a nyolcvanas évek vége felé mégis úgy döntöttek, hogy létrehoznak a sok kicsi helyett egy nagyobb iskolát. Ekkor kezdték el bővíteni a Színjátszó utcai iskolát. A tervezés során úgy képzelték, hogy nem lebontják a régit, hanem hozzáépítenek a régihez egy új részt. 1987-ben készült el mai formájában a Metró utcai Általános Iskola. Az alaprajza négyszögletes, belső átriumos. Az iskola épülete 1448 m2, az udvar összes területe 3806 m2. Az épületben 15 nagyobb és 2 kisebb tanterem van. A tantermeken kívül még megtalálható: 10 egyéb terem 8 szertár nagy és kis tornaterem természettudományos szaktanterem ének szaktanterem könyvtár és olvasószoba rajz szaktanterem számítástechnika szaktanterem technika szaktanterem technika konyha 2 nyelvi labor (angol-német) logopédia és fejlesztő szoba kémia – fizika – matematika szertár biológia – földrajz szertár magyar – történelem szertár nyelvi és rajz szertár technika szertár alsós szertár sport szertár Volt egy három részre osztható dísztermünk is, ami rendezvények alkalmából a folyosóval és a tornateremmel összenyitható (pl. farsangi bál, Szülők bálja és egyéb rendezvények alkalmából) 1994-ben elhatároztuk, hogy “nevet” adunk az iskolának. A sokféle változat közül végül a Sashalmi Tanoda Általános Iskola nevet választottuk. A “nagy” iskola megalakulása – 1987 – óta kb. 950-1000 gyerek fejezte be itt tanulmányait. Többségük (kb. 85 %) sikeresen jutott be érettségit adó középiskolába. Az iskola udvarán játszó részt, beszélgető/csoportos foglalkozásra alkalmas helyeket alakítottunk ki, rendszeresen ültetünk bokrokat, fákat. Hagyományaink Őszi tanulmányi kirándulás. Célunk, hogy a 8 év alatt tanulóink eljussanak hazánk nagy tájegységeire, jelentősebb történelmi városainkba. Családi sportnap és cserebere vásár, évente több alkalommal, amikor a tornateremben, a szülők a gyerekeikkel egy csapatban – versenyezhetnek “értékes” ajándékokért. Adventi ünnepkör: koszorú és karácsonyi ajándékok készítése. Mikulás ünnepség. Az iskolában valaki beöltözik Mikulásnak, körbejárja az osztályokat és édességgel valamint műsorral lepjük meg a gyerekeket. Karácsonyi ünnepség: iskolai fenyőfát állítunk, és hangversenyt tartunk a zenét tanuló gyerekek és a zeneiskolások részvételével. A műsorra meghívjuk a szülőket, részt vesznek a pedagógusok és gyerekek is. A műsor “fénypontja”, amikor néhány lelkes pedagógusból álló “énekkar” is bemutatkozik. Farsangi jelmezes bál. Alsósoknak és felsősöknek külön szoktuk tartani. Az alsósok a jelmezverseny miatt jönnek el, a felsősök pedig műsoros produkciókkal teszik látványossá az estét. Sítábor. Évente különbözõ helyekre mehetnek sielni a jelentkezõ gyerekek és családtagok. Szülők bálja. Minden második évben rendezzük meg - nagy sikerrel. Azzal a céllal kezdtük, hogy a szülőket megismertessük egymással és gyarapítsuk az iskolai alapítványt. Gyermek- és felnőtt műsor szórakoztatja a vendégeket. A kerületben élő, ill. a kerülethez valamilyen módon kapcsolódó vendégművészek lépnek fel, mutatják be művészeti alkotásaikat. Anyák napja. A gyerekek osztályonként műsorral és ajándékok készítésével ünneplik meg az édesanyákat. Gyereknap. A pedagógusok szerveznek műsort vagy programot a gyerekeknek. Több alkalommal a diákönkormányzat vállalja a szervezést. Kihívás napja. Lehetőséget adunk a gyerekeknek, hogy levezessék felesleges energiáikat vagy drukkoljanak a tanár – diák meccs alatt (kosárlabda, kézilabda). Erdei iskola szervezése. 3-5 napra utaznak az osztályok az ország különböző helyeire. Cél: megismerkedni a környék nevezetességeivel, szokásaival, az ott lakók életmódjával. A természetes környezetben kiváló alkalom nyílik biológiát, földrajzot, történelmet, rajzot tanulni, élőhelyükön megismerni a növényeket és állatokat, megnézni az ásványi kincseket. Örökké emlékezetes marad a gyerekeknek a kenyérsütéssel, vályogvetéssel, a kovácsolással, a gyertyamártással és más régi mesterségekkel megismerkedni. Május végén rendezzük meg a tanév során készült pályázatokból, órai munkákból (tablók, rajzok, kézműves munkák) a gyermekmunka kiállítást. A gyerekek szívesen teszik ki munkáikat az osztályokban és az iskola folyosóin is. Minden tanévben pályázatokat írunk ki a legkülönbözőbb témákból, a legkülönbözőbb "beszámolós formában": pl. könyvtárosi (általános műveltséghez, ill. több tantárgyhoz kapcsolódva), anyanyelvi, idegennyelvi olvasó pályázatok. Iskolai és kerületi versenyeken, pályázatokon indulnak nagy számban tanulóink. Eredményeiket mindenki az iskola bejáratánál olvashatja. Tanévzáró és ballagási ünnepély. Ekkor adjuk át a “A Sashalmi Tanoda legjobb 8. osztályos tanulója” kitüntetést, az "Évfolyam legsikeresebb tanulója" kitüntetést és más díjakat, okleveleket az elért sikerek elismeréseként. A Szülők Közössége is aktívan részt vesz az Iskolánk a Gyerekekért Alapítvánnyal együtt a díjazottak kiválasztásában, jutalmazásában. Nyári táborok. A tanév vége után kikapcsolódás, a szórakozás van már csak hátra. Többféle nyári tábort szervezünk: nyelvi- és sporttábort, honismereti és külföldi országjáró tábort. A költségek csökkentésére általában sikeres pályázatokkal csökkentjük a résztvevők költségeit. Az iskola fontosnak tartja az együttműködést a tanulók szüleivel. A Szülők Közössége, az Iskolánk a Gyerekekért Alapítvány ötletekkel és anyagilag is támogatja az iskolát. Helyi sajátosságok Iskolánk kedvező megítélését, eredményeit (a kerület egyik legjobb iskolája), elsősorban helyi sajátosságainknak köszönhetjük: idegen nyelv tanulása minden tanulónak: angol vagy német nyelv választásának lehetőségével (1989/90-es tanévtől) magyar, matematika, idegen nyelv, számítástechnika, technika-életvitel oktatása csoportbontással, szóbeli és/vagy írásbeli vizsgák magyar, matematika, történelem, idegen nyelv, természettudományos tantárgyakból a felsős évfolyamokon fejlesztő - felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozásokon kapnak több gondoskodást akiknek erre igényük van, vagy akiknek szükséges: logopédus, fejlesztő pedagógus segítségéveltanulásmódszertani foglalkozások szervezése az érdeklõdõknek úszásoktatás testnevelési óra keretében: 3. és 6. évfolyamon igény szerint választhatnak tanulóink a tanórán kívüli programok közül Tanítás után a gyermekek kb. 75 %-a az iskolában ebédel. Ebéd után a gyerekek többsége egész délután napköziben marad, vagy a tanulószobában készül a tanórákra. Mind az alsósoknak, mind a felsősöknek lehetőség van pl.: kihelyezett zeneiskolai órákon: pl. zongora, furulya-fuvola, gitár, szolfézs, kézműves tűzzománc, számítástechnika nyitott termi foglalkozáson iskolai sportköri foglalkozáson hittan oktatáson részt venni. A konkrét lehetőségeket lásd "Az éves tanórán kívüli program ajánlatban." vissza
 
 
 
 
  •  
  •  
  •  

Az iskola története Iskolánk jogelődjét 1923-ban alapították. A hajléktalanokat és ínségeseket felkaroló állami lakótelepnek mondott barakktáborban építették fel, a jelenlegi Lándzsa utcai lakótelep területén. Megalakulása után 3 évig ott működött. Fenntartásához sok kitartás kellett, mivel az anyaközség évekig nem vett róla tudomást. A tanulók létszáma mégis lassan, de fokozatosan emelkedett. 1923-ban 54, 1924-ben 94 tanulója volt az iskolának. 1930-ban az iskola a községbe Sashalomra, a Sasvár utcába költözött. Amikor a község végre elismerte és segélyt szavazott meg az iskolának – amely ezért tandíjkedvezményt adhatott a tanulóknak –, a létszám feltűnően emelkedni kezdett: 1930-ban 129, 1931-ben 146 és l932-ben 156 fő volt. 1930-ban Dr. Hanauer Á. István megyéspüspök az iskolát Maria Immaculata (Szeplőtelenül Fogantatott Szűz Mária) oltalma alá helyezte. Ekkor lett a neve: Maria Immaculata Római Katolikus Polgári Leányiskola. A Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium bérbe adta nekik az egykori elemi iskola épületét, ott folyt tovább a tanítás. Ekkor az igazgatónőn kívül 4 főből állt a tantestület. A felszabadulás után állami iskola lett belőle. A kezdeti időkben 4 tantermes iskolaként csak alsós osztályokat tanítottak. 1956-ban lett 7 tantermes. Itt továbbra is csak alsós osztályok voltak, a felsősök a Thököly utcai iskolába jártak 1957-ig. Később a Színjátszó utcai iskolát összevonták a Sasvár utcai iskolával. 1976-ban a két iskolában 12 tanterem, 1 tornaszoba, 1 úttörőszoba és 1 gyakorlati foglalkozás terem volt. 222 alsó tagozatos tanuló járt a két iskolába (délelőtt-délutáni váltásban) és 14 tanár tanított összesen. 1978-ban a környéken lévő többi kis iskolát is összevonták, a Gelléri Andor utcait és a Thököly utcait is. Bár az iskolák nem voltak túl messze egymástól, a nyolcvanas évek vége felé mégis úgy döntöttek, hogy létrehoznak a sok kicsi helyett egy nagyobb iskolát. Ekkor kezdték el bővíteni a Színjátszó utcai iskolát. A tervezés során úgy képzelték, hogy nem lebontják a régit, hanem hozzáépítenek a régihez egy új részt. 1987-ben készült el mai formájában a Metró utcai Általános Iskola. Az alaprajza négyszögletes, belső átriumos. Az iskola épülete 1448 m2, az udvar összes területe 3806 m2. Az épületben 15 nagyobb és 2 kisebb tanterem van. A tantermeken kívül még megtalálható: 10 egyéb terem 8 szertár nagy és kis tornaterem természettudományos szaktanterem ének szaktanterem könyvtár és olvasószoba rajz szaktanterem számítástechnika szaktanterem technika szaktanterem technika konyha 2 nyelvi labor (angol-német) logopédia és fejlesztő szoba kémia – fizika – matematika szertár biológia – földrajz szertár magyar – történelem szertár nyelvi és rajz szertár technika szertár alsós szertár sport szertár Volt egy három részre osztható dísztermünk is, ami rendezvények alkalmából a folyosóval és a tornateremmel összenyitható (pl. farsangi bál, Szülők bálja és egyéb rendezvények alkalmából) 1994-ben elhatároztuk, hogy “nevet” adunk az iskolának. A sokféle változat közül végül a Sashalmi Tanoda Általános Iskola nevet választottuk. A “nagy” iskola megalakulása – 1987 – óta kb. 950-1000 gyerek fejezte be itt tanulmányait. Többségük (kb. 85 %) sikeresen jutott be érettségit adó középiskolába. Az iskola udvarán játszó részt, beszélgető/csoportos foglalkozásra alkalmas helyeket alakítottunk ki, rendszeresen ültetünk bokrokat, fákat. Hagyományaink Őszi tanulmányi kirándulás. Célunk, hogy a 8 év alatt tanulóink eljussanak hazánk nagy tájegységeire, jelentősebb történelmi városainkba. Családi sportnap és cserebere vásár, évente több alkalommal, amikor a tornateremben, a szülők a gyerekeikkel egy csapatban – versenyezhetnek “értékes” ajándékokért. Adventi ünnepkör: koszorú és karácsonyi ajándékok készítése. Mikulás ünnepség. Az iskolában valaki beöltözik Mikulásnak, körbejárja az osztályokat és édességgel valamint műsorral lepjük meg a gyerekeket. Karácsonyi ünnepség: iskolai fenyőfát állítunk, és hangversenyt tartunk a zenét tanuló gyerekek és a zeneiskolások részvételével. A műsorra meghívjuk a szülőket, részt vesznek a pedagógusok és gyerekek is. A műsor “fénypontja”, amikor néhány lelkes pedagógusból álló “énekkar” is bemutatkozik. Farsangi jelmezes bál. Alsósoknak és felsősöknek külön szoktuk tartani. Az alsósok a jelmezverseny miatt jönnek el, a felsősök pedig műsoros produkciókkal teszik látványossá az estét. Sítábor. Évente különbözõ helyekre mehetnek sielni a jelentkezõ gyerekek és családtagok. Szülők bálja. Minden második évben rendezzük meg - nagy sikerrel. Azzal a céllal kezdtük, hogy a szülőket megismertessük egymással és gyarapítsuk az iskolai alapítványt. Gyermek- és felnőtt műsor szórakoztatja a vendégeket. A kerületben élő, ill. a kerülethez valamilyen módon kapcsolódó vendégművészek lépnek fel, mutatják be művészeti alkotásaikat. Anyák napja. A gyerekek osztályonként műsorral és ajándékok készítésével ünneplik meg az édesanyákat. Gyereknap. A pedagógusok szerveznek műsort vagy programot a gyerekeknek. Több alkalommal a diákönkormányzat vállalja a szervezést. Kihívás napja. Lehetőséget adunk a gyerekeknek, hogy levezessék felesleges energiáikat vagy drukkoljanak a tanár – diák meccs alatt (kosárlabda, kézilabda). Erdei iskola szervezése. 3-5 napra utaznak az osztályok az ország különböző helyeire. Cél: megismerkedni a környék nevezetességeivel, szokásaival, az ott lakók életmódjával. A természetes környezetben kiváló alkalom nyílik biológiát, földrajzot, történelmet, rajzot tanulni, élőhelyükön megismerni a növényeket és állatokat, megnézni az ásványi kincseket. Örökké emlékezetes marad a gyerekeknek a kenyérsütéssel, vályogvetéssel, a kovácsolással, a gyertyamártással és más régi mesterségekkel megismerkedni. Május végén rendezzük meg a tanév során készült pályázatokból, órai munkákból (tablók, rajzok, kézműves munkák) a gyermekmunka kiállítást. A gyerekek szívesen teszik ki munkáikat az osztályokban és az iskola folyosóin is. Minden tanévben pályázatokat írunk ki a legkülönbözőbb témákból, a legkülönbözőbb "beszámolós formában": pl. könyvtárosi (általános műveltséghez, ill. több tantárgyhoz kapcsolódva), anyanyelvi, idegennyelvi olvasó pályázatok. Iskolai és kerületi versenyeken, pályázatokon indulnak nagy számban tanulóink. Eredményeiket mindenki az iskola bejáratánál olvashatja. Tanévzáró és ballagási ünnepély. Ekkor adjuk át a “A Sashalmi Tanoda legjobb 8. osztályos tanulója” kitüntetést, az "Évfolyam legsikeresebb tanulója" kitüntetést és más díjakat, okleveleket az elért sikerek elismeréseként. A Szülők Közössége is aktívan részt vesz az Iskolánk a Gyerekekért Alapítvánnyal együtt a díjazottak kiválasztásában, jutalmazásában. Nyári táborok. A tanév vége után kikapcsolódás, a szórakozás van már csak hátra. Többféle nyári tábort szervezünk: nyelvi- és sporttábort, honismereti és külföldi országjáró tábort. A költségek csökkentésére általában sikeres pályázatokkal csökkentjük a résztvevők költségeit. Az iskola fontosnak tartja az együttműködést a tanulók szüleivel. A Szülők Közössége, az Iskolánk a Gyerekekért Alapítvány ötletekkel és anyagilag is támogatja az iskolát. Helyi sajátosságok Iskolánk kedvező megítélését, eredményeit (a kerület egyik legjobb iskolája), elsősorban helyi sajátosságainknak köszönhetjük: idegen nyelv tanulása minden tanulónak: angol vagy német nyelv választásának lehetőségével (1989/90-es tanévtől) magyar, matematika, idegen nyelv, számítástechnika, technika-életvitel oktatása csoportbontással, szóbeli és/vagy írásbeli vizsgák magyar, matematika, történelem, idegen nyelv, természettudományos tantárgyakból a felsős évfolyamokon fejlesztő - felzárkóztató, tehetséggondozó foglalkozásokon kapnak több gondoskodást akiknek erre igényük van, vagy akiknek szükséges: logopédus, fejlesztő pedagógus segítségéveltanulásmódszertani foglalkozások szervezése az érdeködőknek úszásoktatás testnevelési óra keretében: 3. és 6. évfolyamon igény szerint választhatnak tanulóink a tanórán kívüli programok közül Tanítás után a gyermekek kb. 75 %-a az iskolában ebédel. Ebéd után a gyerekek többsége egész délután napköziben marad, vagy a tanulószobában készül a tanórákra. Mind az alsósoknak, mind a felsősöknek lehetőség van pl.: kihelyezett zeneiskolai órákon: pl. zongora, furulya-fuvola, gitár, szolfézs, kézműves tűzzománc, számítástechnika nyitott termi foglalkozáson iskolai sportköri foglalkozáson hittan oktatáson részt venni. A konkrét lehetőségeket lásd "Az éves tanórán kívüli program ajánlatban.