Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Állalamcsíny

Az itt található dokumentum véleményem szerint az 56-os események után  a legnagyobb tragédiája nemzetünknek jelenleg. Nem vagyok politikus és nem vagyok sem jobbos, sem balos. A hagyományos értékrendnek vagyok a híve és a béke, szabadság, szeretet alapján Jézus-i látást szeretnék magaménak tudni és erre törekszem képességeim szerint. Az egyházat ebbe nem szabad belekeverni, Jézus nem alapított egyházat. Az  egyházak bűneiről hatalmas könyvtárakat betöltő anyag található azok számára aki ezekről akarnak többet megtudni. Az Államcsíny ami hazánkban történt súlyosan visszaveti népünk életét és ma még nem is tudhatjuk, hogy mennyire és, hogy hová vezet. Mint mindennek, ennek is vége lesz, sajnos nem tudjuk ma még az árát.

 

 

 

 

 

 

Mi a tökéletes államcsíny?


Orbán 2012.01.01-n létrehozta a bűntársaival a “Magyarország” nevű magánszerveztet. (jogfolytonosságot megszakító alkotmányos fordulat) ennek gyártottak egy jogi dokumentumot, aminek alaptörvény a neve. Ezt a közjogilag érvénytelen alaptörvényt Orbán 262 bűntársa szavazta meg! Akié az alkotmányozó hatalom azt megfosztották a hatalmától és alattvalóvá silányították.“Magyarország” nevű magán szervezetet az ENSZ jogilag nem ismerte el új állam vagy orszégként! Sem a Magyar nép nem szavazta meg! Ezt a magánszervezetet.Ezt a szervezetet tartja hatalomban az összes álellenzéki párt és politikus. Mivel ez a magánszervezett jogilag nem jött létre ezeért ez egy nem létező állam! Azok, akik Orbánt hatalomban tartják az által, hogy elfogadták és elismerték ezt a magánszervezetet és annak jogi dokumentumát, az alaptörvényt-részt vettek egy államcsínyben és a Magyar Köztársaság Alkotmány elleni puccsban! 2012.01.01-n az Orbáni alaptörvény elfogadásával „Magyarország” nevű magán szervezett kiiktatta magát a törvényes Magyar Államból, a MagyarKöztársaságból! „Magyarország” nem a TÖRVÉNYES MAGYAR ÁLLAM! 2014 óta ebben a magánszervezetben tartják az érvénytelen választásokat Az orbáni alaptörvény közjogilag érvénytelen minden ráépülő törvényi érvénytelen és semmis! Azok az álellenzéki képviselők és pártok, akiknek 2014 óta nincs, érvényes mandátumuk Felhasználják a Magyar népet arra, hogy részt vegyenek olyan választásokon, amelyek érvénytelenek és államcsínyre épül (Orbáni alaptörvény „Magyarország”) a képviselők ás, álellenzéki pártok tudatosan félrevesztik a magyar választókat, amikor választásokat tartanak. Egypártrendszer van! Ahol nem választás történik, hanem az állampártra való szavazás. Az álellenzéki pártok kellékei ennek az államcsínynek Orbán általuk építette ki a kizárólagos hatalmat (diktatúrát.) Így vonják bele a Magyar népet az államcsínybe. ahol akaratán kívül veszt részt. Mivel senki sem világosította népet fel a valós közjogi helyzetről. A Magyar választók a pártjukon keresztül Orbán Viktorra szavaznak és tartják ezáltal hatalomban! Ez a tökéletes államcsíny. ezért az álellenzéki pártok a néptől kisajtolt adókból fizet nekik javadalmazást! 2014 óta nincs ellenzék! Orbán Viktor nem a magyar állam miniszterelnöke, csak a saját magánállamáé, a “Magyarország Kormánya” nem a magyar kormány, és az “országgyűlés” nem a magyar országgyűlés!!.

A képen a következők lehetnek: szöveg
 
 

   

Geri Tibor: Tájékoztató közleménye

Kapcsolódó kép
 

Azért nem érted, hogy mi zajlik a világban, mi történik a hazádban, mert hazudnak neked, mert félrevezetnek. Nem csak a politikusok,de szinte a teljes tudományos, gazdasági és jogi „elit”, meg az ő hazugságaikat közvetítő teljes hazai média. Meg itt az interneten és a Facebookon is csak a szennyet öntik Rád, hogy ne lásd a sok fölösleges információtól a valóságot.
Ebben a káoszban igyekszem fogódzókat adni, hogy utána saját magad is el tudd dönteni, hogy mi a helyzet, mi a valóság, ki mond igazat és ki beszél mellé, kiakar félrevezetni.

Kezdem a végével.
2011-ben politikusaink – akiket az ÁLLAMUNK vezetésére választottunk – megszegték az Istenre, a népre és az(ideiglenes) alkotmányra tett esküjüket és egy alkotmányellenes, érvénytelen alaptörvénnyel létrehoztak a magyar állam MELLETT egy Magyarország nevű Új Államot, ami így NEM LEHET a MAGYAR ÁLLAM. Mert két magyar állam nincs, az ezeréves magyar államot(ideiglenes nevén a Magyar Köztársaságot) meg a képviselők NEM SZÜNTETHETIK MEG, 89-óta Új Államot nem hozhatnak létre helyette. De még a nevét se változtathatják meg!
A képviselők mégis megtették, és ezzel elárulták a magyar népet és azt a hazát,amelynek védelmére, irányítására választottuk őket.
Ez a valós helyzet. A politikusaink HAZAÁRULÓK!!! 

Azt, hogy hogyan jutottunk ide, az kevesebbeket érdekel, ezért megfordítom, és azt később írom le. Azzal kezdem, hogy MIT tehetünk MOST, és HOGYAN SZÁMOLJUK FEL ezt a – háttérhatalom irányításával,a saját politikai elitünk segítségével felépített, kirablásunkra és elpusztításunkra létrehozott, a megtévesztés miatt aljas módon Magyarországnak elnevezett – DIKTATÚRÁT?
Mert ahhoz, hogy a mai állapotot egyáltalán túléljük, ahhoz először vissza kell térjünk a magyar államhoz, annak jogához. Majd azzal felszámolni a magyar nép feletti háttérhatalmi diktatúrát, megteremteni az önrendelkezési jogunkat és ezt egy ideiglenes alkotmányba rögzíteni. Majd ezzel az ideiglenes, nép általalkotott alkotmánnyal  létre kell hozzuk a XXI. század Új, az ezer éves magyar állammal jogfolytonos Magyar Államot, amia magyar nép érdekében működik, és biztosítja szabadságunkat, függetlenségünket,társadalmi fejlődésünket, egyéni boldogulásunkat.
Ez volt a „MIT?” kell tegyünk.
Ez megadja a „HOGYAN?” kérdésre is a választ.

A magyar állam területén, a hazaáruló politikusaink által létrehozott, „nem magyar állam” ellen BÉKÉSEN csak a hatályos magyar állam (ideiglenes nevén a Magyar Köztársaság), érvényes és hatályos jogával léphetünk fel . Aminek az alapja a magyar állam ideiglenes Alaptörvénye (1949.évi XX. törvény, a Magyar Köztársaság Alkotmánya).  Azért léphetünk fel ezzel a joggal a diktatúra ellen, mert EZ AZ ÉRVÉNYES ÉS HATÁLYOS MAGYAR ÁLLAM JOGA! Ezt a jogot ismeri el a külvilága magyar állam jogának, képviselőinket ez a jog alapján választottuk 2010-ben,erre, ennek betartására tettek esküt, és ez ad lehetőséget a népnek. Lehetőséget mind a politikusok hazaárulásával szembeni alkotmányos és jogszerű fellépésre,mind a diktatúra BÉKÉS, joggal való gyors felszámolására, a nép által alkotott ideiglenes alkotmány megalkotására, és azzal az új magyar állam létrehozására. Mert a 89-ben MÓDOSÍTOTT állami alaptörvényünk az 1920-tól gyakorolt képviselői szuverenitás (képviselők által önmaguknak adott hatalom) HELYETT bevezette a VALÓDI népszuverenitást. Csak a képviselőink elszabotálták az átmenetet, nem segítettek a magyar népnek megalkotni Magyarország új Alkotmányát. Helyette jólétükért cserébe az államjavainak elrablásához nyújtottak segítséget.

Összefoglalom ( a teljesség igénye nélkül, röviden, a legegyszerűbben, a legérthetőbben):
A Magyarország nevű állam NEM a Magyar Állam!
Hanem a politikusok által – a háttérhatalom érdekében és irányításával –létrehozott KÜLSŐ HATALOM DIKTATÚRÁJA az ezer éves magyar állam és a magyarországi nép fölött.
Ezt a „nem magyar államot” azért hozták létre, hogy a magyar államot és az ősi magyar alkotmányos rendet – és ezzel Európa és a Föld őstörténetét és annak nyelvét, kultúráját még őrző magyar népet – ELPUSZTÍTSÁK.
De ezt MEG TUDJUK AKADÁLYOZNI!!!
Azért tudjuk megtenni, mert a politikai vezetőink kétszer is „hibáztak”. 1989-benaz 1920-tól gyakorolt képviselői szuverenitást „véletlenül” a népszuverenitásra cserélték.  Az állami alaptörvényünkbe belekerült, hogy„MINDEN HATALOM a NÉPÉ”. Ezért amit Horthy, Rákosi-Kádár vagy Németh Miklós méga képviselői szuverenitásra hivatkozva megtehetett, azt Orbán 2011-ben már nem tehette meg. Mert már nem volt hozzá joga, az alkotmány nem tette lehetővé számára.
Mégis megtette, és ezzel az évezred legsúlyosabb alkotmánysértését követték el és ráadásul a nemzetközi jogot is súlyosan megsértették.
EZÉRT TUDUNK FELLÉPNI a diktatúra ellen,mert a hatályos magyar állam joga szerint Jogunk és KÖTELESSÉGÜNK fellépni az alkotmányt megsértő hatalommal szemben!!! És a hatályos nemzetközi jog is segítséget kell nyújtson a magyar népnek, és nem támogathatja a hatalomdiktatúráját.
Ezért lehetséges gyorsan és BÉKÉSEN, a magyar állam jogára és a nemzetközi jogra hivatkozva FELSZÁMOLNI a Magyarország nevű diktatúrát.

És a diktatúra felszámolásának nem csak az lesz a következménye, hogy létrejön az új, szabad és független magyar állam és ezzel megteremtődik a magyar nép önrendelkezési joga. Hanem olyan jogfolytonos magyar állam jön létre, amelynek nem lesz államadóssága, mert azt elviszi a Magyarország nevű állam!!! És további eredménye, hogy benne nem lesz szava az elmúlt 25 év politikusainak (mert az Alaptörvény megalkotásával kizárták magukat a magyar államból). És akkor megteremtődik a feltétele, hogy az önrendelkezési joggal rendelkező magyar nép az emberiség őstörténetét hordozó ősi magyar alkotmányos értékrend elemeit a mindennapi életünk részévé tegye, hogy azzal a világ legmodernebb társadalmi rendszerét létrehozva példát adjunk a világnak.
Mert a világban először – és az óta is egyetlenként – a magyar népnek sikerült szintézisbe hozni az isteni szuverenitást a népszuverenitással. 1848-ban, a Szent Korona értékrendjének köszönhetően.
Mert ez a magyar nép ősi küldetése, hogy példát mutasson, hogy a világ fejlődésénekélére álljon.
Mert ez egy új társadalmi korszak kezdete is lesz egyben.

Ez és ekkora MOST és ITT a felelősségünk. Saját népünkért, és az emberiségjövőjéért.

 

 

Minek kezded meg az előkészítését?

Képtalálat a következőre: „hordót rugdosó tüntetők”

Hát nem látod azt, hogy ez a bamba pártfanatikus kollaboránsok áltat fanatizált népnek nem kell a szabadság a méltóság és az emberhez való éle! Ezek a nyelvűket lógatva futnak azok fenekét nyalni, akik ocsmányul elárulták hátba döfték és felhasználták őket. A saját céljaik és egzisztenciális érdekeikért. Melyik pá árt áll a nép mellett? Kérem a neveket azokról, akik nem az Orbán rendszert szolgálják! A NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI RENDSZERT. Mert, hogy ez a sok nemzet és hazaáruló a parlamentben terpeszkedve milliós fizetések mellett. Nézi azt végig, hogy gyerekeket, öregeket-betegeket vájnak ki az utcára. Olyan törvényekre hivatkozva, amiket a nép soha sem fogadott el Ezeket a törvényeket azok a poétikus bűnözők szavazták és alkották, meg akiknek az elsődleges célja az, hogy a népet ne szolgálják, hanem rabszolga sorba nyomják. Mikor étitek meg már meg? Az a jogi dokumentum, amit ezek a politikus csicskái Orbánnak azért legitimálták, mert az Alaptörvény a valódi rabszolga törvény azok, akik ezt az alaptörvényről azt állítja, hogy a népakaratot foglalja, magába az Orbánt szolgálja. Csak azért meresztetik, a fenek ölet a parlamentben és az EU-n valódobi felhatalmazás nélkül, mert mind Orbánnak tett esküt. Orbán dobta szét köztük a koncot. Orbán mondja meg mennyi pártfinanszírozást és fizetést kaphatnak a nép adójából, amiéért a népet becsapták és elárulták. Ezeknek az árulóknak nem a népszolgálata a fontos, hanem a pénz és azok az érdekeltségek, amiket csak úgy szerzetnek meg, ha azt hazudják, hogy az embert szolgálják. Azok, akii eltemették a demokráciát. Ezek egy gennyedző aljas fasiszta rendszert szolgálnak. Azok is, akik ezeknek az aljas hazaáruló pártoknak és politikusoknak hisznek és bizalmat szavaznak. Megerősítve a postjukat olyan választásokon, amely törvénytelen és érvénytelen! Ami Orbán “Magyarországában” történik, ami egy maffia magánszervezet egy álállam, amit alkotmányos államcsínnyel hoztak létre. A siralmas az, hogy ez a hülye degenerált nép ezeket nézi hazafinak és ezekben hisz. A baj csak az hogy azokat is magukkal rántják akik nem akarnak Orbán „Magyarországához” tartozni. Amit ezek a kollaboráns pártok „hazafik” szolgálnak Rajta menjetek tüncikézni amit ez az Orbán Magyarország álállam enged meg nektek.Kezdhetnek höröfni a hordó rugdosó fanatikus demokraták!

_____________________________________________________________________

2019.08.20. Mi van ebben az országban ???

 

 

Áder János az alkotmányból kitörölt Köztársaság elnöke, akit emiatt újabban “államfőnek” hívnak, azt mondta a Parlament előtti állami ünnepségen, hogy “harminc esztendővel ezelőtt a szabadság magját vetettük el. 1989-ben visszatért a remény, hogy a haza végre újra a magyarok otthona lesz. Otthon, ahol a világot a szívünknek kedves módon rendezzük be, ahol magunk alkotjuk törvényeinket, és ahonnan kitessékeljük az idegen, barbár eszméket.”

Magyarország 1989-ben valóban a szabadságot választotta a diktatúrával szemben, de ezt a szabadságot Orbán Viktor és bűnbandája, köztük Áder János, ellopta a magyar néptől. Ezért Magyarország ma nem a “magyarok”, hanem Orbán Viktor és családja, a strómanjai, az oligarchái, a talpnyalói, a hűbéresei és kedvezményezettjeik otthona csupán. Magyarország nem otthona azoknak, akik nem tartoznak ebbe a körbe, ők csak kényszerűségből vagy félreértett hazaszeretetből laknak megtűrtként, de kipusztulásra ítéltként ebben az országban.

 

Ezt a világot a romlott szívüknek kedves módon úk rendezték be saját maguknak, a többieknek marad a hazug kormánypropaganda, a lepusztított oktatás, a lerombolt egészségügy, a jogfosztás, a megalázás, az üldöztetés és az éheztetés (kinek-kinek a cégét, az újságját, az intézményét, a civilszervezetét, vagy a családját éheztetik ki, míg másokat a határon éheztetnek rabságban, holott bűnt nem követtek el) . Ők maguknak alkotják a törvényeket, oszt jónapot. A törvényhozás színjáték, ahol a korlátlan hatalmat egyedül birtokló Orbán akaratához igazítanak “törvényeket”, hogy törvényesítsék papíron a törvénytelenséget. Hogy ne lehessen őket felelősségre vonni. Egész rendszerük egy csalás.

A parlament nem az “ország háza”, hanem az ő házuk, és azoké a kollaboráns ellenzéki pártoké, melyeknek semmiféle joguk, törvényes eszközük, befolyásuk nincs sem a törvényalkotásra, sem a kormányzó hatalom ellenőrzésére. Akik pénzért legitimálják ezt az egész hazugságot.

*

Áder téved, megcsalja a halakénál is rövidebb emlékezete, mert 1989-ben néhány fasisztát leszámítva senki nem akart kisöpörni idegen eszméket, hanem a világnézeti szabadság és a tudomány szabadsága, a lelkiismeret szabadsága nevében minden eszmének szabadságot hirdetett az új demokrácia, amelybe az államnak nincs beleszólása. Az állam nem minősíthetett eszméket, nem rangsorolhatott ideológiákat, vallásokat, egyházakat, hiteket. Akkor még a Fidesz demokratikus párt volt, s mint ilyen, liberális elveket vallott. Orbán pártja harcolt azok ellen, akik idegennek mondták a tőlük különböző világnézetű emberek eszméit, gondolatait, akik máglyára ítélték a szabad gondolkodást. Ma Orbán rendszere teszi ezt, felszámolva szabad és független kutatóintézeteket, magát a Magyar Tudományos Akadémiát.

Áder egyszersmind “barbárnak” is nevezi azokat az eszméket, amelyeket az Orbán vezette bűnszervezet idegennek minősít, amelyek eltérnek az uralkodó eszmétől Magyarországon. Ez az eszme pedig az “illiberalizmus”, amit hiába próbál Orbán szómágiával a “kereszténységgel”, legújabb propaganda szövegeiben a “keresztény szabadsággal” azonosítani, mert ahhoz csak annyiban van köze, hogy szöges ellentéte annak. Ez az egyetlen barbár eszme azok közül, amelyek egy demokráciában megjelenhetnek. Az “illiberalizmus” ugyanis azt mondja, hogy nem a jog uralkodik, a hatalom nem korlátozható, az emberi jogokat nem kell tiszteletben tartani, az egyéni és kollektív szabadságot alá kell rendelni a hatalmon levő tolvajbanda ideológiai uralmának, amelynek célja a hatalom és a pénz totális birtoklása.

 

Az “illiberalizmus” a fasizmus egy formája, az embertelenség előszobája, az ajtó az elnyomáshoz, a diszkriminációhoz, a gyűlölet uralmához és a háborúkhoz. Az illiberalizmus tagadja az emberséget, az ember szabadsághoz és szabad élethez való jogát, az esélyegyenlőséget, a gondolat, a hit, a lelkiismeret szabadságát, a társadalmi egyenlőséget, a zsarnokság elutasítását. Az illiberalizmus maga az önkény, maga a hazugság, a gyűlölet, a megkülönböztetés, a lopás, a törvénytelenség, a barbarizmus. Az erősebb “kultúrája”, amikor valaki kisajátítja a korlátlan hatalmat, üldözi azokat, akik kívül állnak, leüti furkósbottal, aki mást gondol, érez vagy akar, és elveszi mindenét, amije van: a szabadságát, a méltóságát, a megélhetését, az eszközeit, az emberhez méltó életet és a pénzét. Kegyelemből elvegetálhat, ha csendben marad.

Az illiberalizmus a felvilágosodás ellentéte, a gondolkodás, a racionalizmus, az emberi jogok és a szabadság halála. A középkori feudális, tekintélyelvű elnyomás feltámasztása, vallási, ideológiai elnyomás, a tudás tagadása, a nép jobbágysorsba, sötétségbe taszítása. Hazug istenkirályság, Isten nevének hiába vétele, a szeretet megcsúfolása, az emberi élet elértéktelenítése. A szabad gondolkodás halála, lopás, rablás, züllés, hazugság rendszere. Zsarolás és megfélemlítés, a gyűlölet felmagasztalása. Az emberi méltóság, a szabadság lábbal tiprása. Embergyilkos rendszer, amely addig nem öl, amíg nem szorul rá.

Ezt nevezik “Nemzeti Együttműködés Rendszerének”, ez az illiberalizmus, amely minden részletében tagadja a kereszténység eszméit, antikrisztusi, sátáni és barbár ideológia. Ennek legmagasabb közjogi méltóságát tölti be Áder János, akit az önkény ültetett ebbe a pozícióba, amelynek előfeltétele az volt, hogy lemond a gerincéről, az agya használatáról, a jogairól, az emberi méltóságáról, szuverenitásáról és jellem nélküli végrehajtója lesz annak az embernek, aki őt ebbe a pozícióba ültette. Ennek a szerepnek és jellemnek legtökéletesebb kifejezése a néptől kapott neve: “Bajszos Szar”. Pontosabb meghatározást nem is tudnánk elképzelni, ami ennyire egyszerűen, tisztán, röviden és lényeglátóan fejezné ki Áder János lényegét.

S mindazokét is, akik ebben a barbár brigantiban, törvénytelen országlásban, alkotmányellenes puccsban részt vesznek. Magyarország akkor nyeri vissza a tisztességét és a méltóságát, ha ezek a bűnözők egytől-egyig bíróság elé állnak, valamennyiüket részrehajlás, politikai befolyás vagy megfontolás nélkül, kizárólag a törvény betűje és szelleme alapján elítélik. Akkor lesz Magyarországon újra nemzeti ünnep, akkor lesz alkotmányosság, törvényesség, és akkor iktatja ki Magyarország a barbár eszméket a normális emberi életből.

 
 


 


 

Érvénytelen az >önkormányzati választás is értelemszerűen!